• Conseil du Contentieux des Etrangers > Conseil du Contentieux des Etrangers IXE Kamer

dans Conseil du Contentieux des Etrangers > Conseil du Contentieux des Etrangers IXE Kamer
dans vLex Belgique

1 résultat pour Conseil du Contentieux des Etrangers > Conseil du Contentieux des Etrangers IXE Kamer

  • Évaluation de vLex
  • Arrêt nº 126195 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IXE Kamer, 25 juin 2014

    Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 7 maart 2014 heef ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissin van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie e Armoedebestrijding, van 30 januari 2014 waarb...

  • Sollicitez un essai pour afficher des résultats supplémentaires