Dankwoord

AuteurRuth Boel
Pages3-4

Page 3

Ik heb het geluk gehad dat ik voor het schrijven van dit boek heb kunnen steunen op vele mensen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik begin met een dankwoord voor deze unieke mensen.

Mijn grote voorbeeld in mijn leven is mijn peter Carl Van Der Avoirt. Hij heeft mij heel mijn leven bijgestaan met raad en daad, zelfs terwijl ik niet altijd even dankbaar was. De levenswijsheden die hij mij bijgebracht heeft, zitten in mijn brein opgeslagen op een bijzondere plaats. “Alleen door hard te werken, kom je vooruit” en “waar een wil is, is een weg” zijn er enkele van. Bedankt, Carl.

Ook door de levensopvattingen die ik van mijn ouders meekreeg, ben ik geworden wie ik ben. Bedankt mama voor een onbezorgde jeugd, de klasse-opvoeding en al de ontwikkelingsmogelijkheden die ik heb gekregen. Het ondernemersbloed en het praktische, originele denken heb ik van jou, terwijl ik van de wilskracht en het doorzettingsvermogen van papa zaliger ook wat heb.

Kristoff Verbeken (uitgeverij Edi.pro) geloofde van in het prille begin in mijn script terwijl er toen nog maar enkele pagina’s geschreven waren. Je hebt mijn belangen knap verdedigd bij de directie. Bedankt.

Luc Van Antwerpen (Van Antwerpen & Partners verzekeringen), Francis Segers en Inès Beyers (Sociaal Bureau Lier - sociaal secretariaat), Katelijne de Munck en Patrick Matthijs (SVMB sociaal verzekeringsfonds), Rick De Vries en Dirk Ronsmans (Ariës klasseersysteem), Philippe Fastré (stagiair boekhouding-fiscaliteit). Deze vakspecialisten hebben de teksten bijgestuurd waar nodig. Bedankt voor jullie spontane ‘ja’ op mijn vraag om mee te werken aan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT