Voorwoord

AuteurRuth Boel
Pages11-12

Page 11

Voor wie is dit boek bestemd?

Vooral starters of beginnende zelfstandigen zullen veel baat hebben bij deze praktische gids. Ook ondernemers, die al jaren aan de slag zijn, maar geen administratieve opleiding genoten hebben, kunnen waarschijnlijk de vele nuttige tips gebruiken. Bedrijfsleiders, die merken dat hun administratie stroef of omslachtig verloopt, worden aangezet tot nadenken over hun huidige systeem. Tevens is dit een handige gids om eens een ‘grote schoonmaak’ in de administratie te doen.

Vermits dit boek geschreven is in een zeer eenvoudige, duidelijke taal is het voor iedereen begrijpbaar. De foto’s achteraan lichten eventuele onduidelijkheden toe.

Waarom dit boek?

Als u start met een zaak zal u snel ondervinden dat de administratie, die daar bij komt kijken, niet gering is.

U moet bij verschillende instanties langs en u krijgt overal documenten mee : aansluitingsformulieren, aktes, documentatie, folders, enz.

U sluit een contract af met een telefoonbedrijf. U huurt een winkel. Het papier dat u moet verwerken, stapelt zich snel op.

U moet zelf zorgen voor visitekaartjes, folders, documentatie, een website, prijslijsten van uw producten, facturen, leveringsbonnen, enz. Hoe begint u daaraan als u dat nog nooit gedaan heeft?

Een efficiënte basisadministratie aanleggen vóór u start met een zaak, is dan ook van groot belang. Voor alle handelingen die in een bedrijf moeten gebeuren, moeten systemen of werkwijzen gezocht worden, zodat er zo weinig mogelijk tussen de mazen van het net glipt.

Page 12

Een leveringsbon vergeten te factureren, komt behoorlijk onprofessioneel over en kan bij herhaling zelfs tot financiële...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT