Opstart van uw bedrijf

AuteurRuth Boel
Pages57-83

Page 57

1. Algemeen

Een ondernemer neemt bij de opstart van zijn zaak een risico. Om dit risico zo goed mogelijk te kunnen inschatten, kan u beroep doen op verschillende adviseurs. Dit worden de spilfiguren in uw bedrijf. Telkens als u een nieuw risico wil aangaan, gaat u te rade bij (één van) deze adviseurs om hun mening te vragen. Deze experts hebben ervaring met het risico dat voor u nieuw is en zullen u met raad en daad bijstaan. Ze zullen u wijzen op de gevaren of op de gevolgen van het risico.

Na een gesprek met een adviseur zal u gegarandeerd anders gaan denken over het risico of krijgt u een heel andere kijk op de zaak. Alles wordt veel duidelijker en meer berekend. Tenslotte moet u zelf beslissen of u het risico aandurft; u kan het dan maar beter goed doordacht doen.

Deze spilfiguren voor uw onderneming zijn :

• accountant;

• verzekeringsmakelaar;

• bankier;

• jurist (advocaat);

• notaris;

• financieel planner;

• leningadviseur.

Voor een financieel planner en een leningadviseur kan u bij uw verzekeringsmakelaar of bij uw boekhouder terecht. Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar andere experts. Zij werken onafhankelijk en kunnen u raad geven en prijzen opvragen bij verschillende banken of instellingen.

Page 58

Als u liever niet zelf contact opneemt met deze mensen, kan u bv. uw boekhouder vragen om het risico te onderzoeken. Hij zal dan contact opnemen met de adviseur die hij nodig acht voor uw project.

De kosten van deze adviseurs kunnen hoog oplopen. Hiervoor kan u een dossier aanvragen bij www.beaweb.be. Op die manier kan u 35 % van de kosten voor advies recupereren. U moet dan wel op voorhand een adviesproject aanmaken en dit toekennen aan een erkend adviseur.

2. Hoe gaat u te werk?

Zorg dat u steeds goed voorbereid bent als u naar een instantie of bedrijf stapt om iets in orde te brengen. Dat komt professioneel over en wekt vertrouwen.

U neemt steeds een aktetas of een documentenbox mee, want meestal heeft u documenten nodig om naar de verschillende instanties te gaan en overal krijgt u papieren mee naar huis. [VEA IMAGEN EN BIJLAGEN]

Het eerste werk bij de opstart van een bedrijf is het aanleggen van een 1° ringfarde met tabbladen of verschillende mappen in een staand of hangklassement.

Werkt u met een ringfarde, schrijf dan op de buitenkant van de kaft (smalle zijde) de naam van uw bedrijf.

Heerlijk Brood

OPSTART

U deelt deze kaft in met tabbladen. Telkens als u naar een instantie gaat, schrijft u de naam van die instantie op een tabblad. U kan dan onmiddellijk alle documenten van die instantie achter het juiste tabblad steken. U kan de tabbladen al op voorhand een naam geven.

Werkt u met staande of hangmappen, dan maakt u voor elke instantie een map aan.

Page 59

Hoogstwaarschijnlijk zal u de volgende mappen/indelingen al zeker nodig hebben :

• boekhouding;

• bank;

• KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen);

• sociaal verzekeringsfonds;

• ziekenfonds;

• verzekeringen.

Eventueel nog aangevuld met :

• sociaal secretariaat (ingeval van personeel);

• RSZ (ingeval van personeel);

• kinderbijslagfonds (ingeval van personeel);

• inter-bedrijfsgeneeskundige dienst (ingeval van personeel);

• registratie (ingeval van aannemer in de bouwsector);

• statuten (ingeval de oprichting van een vennootschap);

• notaris (ingeval de oprichting van een vennootschap).

Ofwel neemt u deze volledige kaft mee naar de verschillende instanties, ofwel neemt u de benodigde documenten mee in een documentenbox. Als u terug thuiskomt, steek dan onmiddellijk de documenten op de juiste plaats in de kaft.

De documenten die u ontvangt bij de opstart van uw zaak zijn zeer belangrijk. Het zijn originelen die u af en toe nodig zal hebben om uw zaak verder uit te bouwen. Bewaar ze dus zorgvuldig.

Boekhouder

Bezint eer ge begint!

Een boekhouder is de geknipte persoon om u hierbij met raad en daad bij te staan.

Ga langs bij verschillende boekhouders. Vergelijk hun prijs en hun diensten. In welke sector is de boekhouder sterk? Vraag een referentielijst en bel een aantal klanten op met de vraag hoe tevreden ze zijn over hun boekhouder.

Als u zelf met een boekhoudpakket gaat werken, is het misschien belangrijk om te weten met welk pakket uw boekhouder werkt.

Page 60

Zorg vooral voor een goed gevoel bij uw boekhouder. Deze persoon is de vertrouwenspersoon van uw bedrijf. Het is dus heel belangrijk dat u hem vertrouwt en dat hij voldoende ervaring heeft om u te helpen waar nodig.

Eenmaal u gestart bent met uw eigen zaak, heeft u een groot aantal (financiële) verplichtingen. Probeer op voorhand te berekenen wat uw omzet zal zijn en hoeveel algemene kosten, belastingen en bijdragen voor het sociaal verzekeringsfonds u daarop moet betalen. Maak een lijst van de vragen die u aan de boekhouder wil stellen zodat u niets vergeet.

Vraag eerst aan uw boekhouder hoe haalbaar de opstart van een bedrijf voor u zou zijn. Hij kan samen met u een ondernemingsplan en een financieel plan opmaken.

Informeer naar de ondernemingsvorm : een éénmanszaak of een vennootschap (en eventueel welke vennootschapsvorm).

Als u beslist om er mee door te gaan, noteer dan al de gegevens van uw boekhouder in uw adresboek.

Adresboek

Nu gaan we het adresboek “opstarten” (zie het hoofdstuk “Kantoormateriaal”).

Schrijf hier telkens onmiddellijk het adres in van de instantie of het bedrijf dat u kiest om uw zaken in orde te laten brengen.

Gaat u bv. naar de bank, schrijf dan meteen de naam van de bank, de naam van de contactpersoon, het adres, het telefoonnummer, het faxnummer en het e-mailadres van uw bankkantoor onder de juiste letter in uw adresboek.

Later kan u die gegevens nog aanvullen met het site-adres, de login, het paswoord, uw klantnummer of aansluitingsnummer, enz.

U noteert dan bij het betreffende bedrijf in het boekje bv. :

• www.unizo.be

login : Morgane.Olsson@heerlijkbrood.be

paswoord : Werken

• www.electrabel.be/professionals

ID : morganeolsson

wachtwoord : Werken

Page 61

Als u uw adresboek vaak meeneemt op verplaatsing, is het natuurlijk niet verstandig om al de logins, e.d. in het boekje te noteren. Stel dat u het adresboek ergens vergeet of verliest, dan heeft de vinder al uw geheime codes en u bent ze allemaal kwijt! In dat geval legt u een apart adresboekje in uw kantoor waar u alle geheime gegevens inschrijft.

Uw eigen gegevens en uw aansluitingsnummers die u regelmatig nodig heeft, schrijft u best vooraan in uw adresboek, dan heeft u die steeds snel bij de hand. Ook als iemand u moet vervangen, vindt hij/zij snel uw gegevens.

Schrijf DUIDELIJK.

Het eerste blad van uw adresboek zou er als volgt kunnen uitzien.

Op de linkse pagina (de binnenzijde van de omslag) :


BEDRIJFSNAAM HEERLIJK BROOD BVBA
ADRES ANTWERPSESTEENWEG 826
2950 KAPELLEN
TELEFOONNUMMER 03/231.20.18
GSM-NUMMER 0475/25.81.29
FAXNUMMER 03/231.20.19
TELEFOON DOORSCH. AAN *21*03.236.25.21#
TELEFOON DOORSCH. UIT #21#
E-MAIL INFO@HEERLIJKBROOD.BE
WEBSITE WWW.HEERLIJKBROOD.BE

Page 62

Op de rechtse pagina :


ONDERNEMINGSNUMMER BTW BE 0866.456.123
ZICHTREKENING 850-2456854-17
TERMIJNREKENING 850-1932473-16
NACEBELCODE 74.851
SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS 01 730208.004.12
(ingeval van aannemer)
REGISTRATIENUMMER 00/236.126
(ingeval van personeel)
RSZ-NUMMER 000/167256/67
PARITAIR COMITE ARBEIDERS 101.01
PARITAIR COMITE BEDIENDEN 218.01
AANSLUITING SOC. SECRETARIAAT AB67815

Bij de opstart van uw zaak is het handig om uw adresboek mee te nemen naar de instanties, dan heeft u steeds alle adressen en aansluitingsnummers bij de hand.

Databank of gegevensbank

Een databank of gegevensbank van al uw contacten, leveranciers, klanten, prospecten, enz. is onmisbaar.

Misschien is het adresboek voldoende voor uw bedrijf. Als u meer gegevens per contact wil bewaren, kan u een contactfiche aanmaken. Die fiches bewaart u digitaal en/of u maakt per contact een dossier aan in uw klassement.

Er bestaan computerprogramma’s die ontworpen zijn om deze contacten te beheren. U kan er heel veel gegevens in intypen en meestal kan u zelfs mails en bestanden koppelen aan dat contact. Deze programma’s noemt men CRM-pakketten.

Page 63

Een naam zoeken voor uw bedrijf

Denk goed na over de naam van uw bedrijf. Vraag eens aan mensen rondom u naar hun idee over de namen die u gevonden heeft.

Enkele tips :

• geen te lange naam, 2 of 3 lettergrepen;

• geen te moeilijke woorden, mensen moeten het gemakkelijk kunnen uitspreken en vooral onthouden;

• probeer in de naam een link met uw bedrijf te zoeken, bv. voor een bakker “Heerlijk brood” of voor een koerierbedrijf “Quick service”;

• als u internationaal gaat werken, zorg dan dat uw bedrijfsnaam in verschillende talen duidelijk te verstaan is en makkelijk te schrijven;

• als u begint met de letter A, staat u bovenaan in het telefoonboek;

• ga niet over één nacht ijs; laat de naam enkele dagen of weken bezinken. Eens u gestart bent met uw bedrijf, verandert u die naam normaal gezien niet meer. Als u dat toch wil doen, kost het veel geld. U moet immers terug langs het ondernemingsloket, uw briefhoofden moeten veranderd worden, uw visitekaartjes, uw uithangbord, enz.

Bank

Eerst en vooral opent u een bankrekening op naam van uw zaak. Zelfs als u start met een éénmanszaak is het aan te raden om een aparte bankrekening voor uw bedrijf te nemen. U kan best zaken en privé uit elkaar houden; dat werkt veiliger.

Noteer dit banknummer vooraan in uw adresboekje of notitieboekje, u zal het regelmatig nodig hebben.

U moet voor elk bedrag dat op of van uw rekening komt of gaat, een factuur kunnen voorleggen. Als u een bedrag voor bv. loon wil overschrijven naar uw privé-rekening vermeldt u als mededeling ‘transfer privé-rekening’ of ‘kruispost’.

Bovendien beveiligt u uw privé-rekening tegen inzage van controleurs. Als u uw privé-rekening gebruikt voor beroepsdoeleinden, mag de controleur deze privé-rekening ook volledig inzien.

Page 64

Geld...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT