Handleiding

AuteurRuth Boel
Pages13

Page 13

• U hoeft niet het hele boek ineens uit te lezen; ieder hoofdstuk kan apart bekeken of uitgevoerd worden.

• Denk eerst na hoe u een taak gaat aanpakken, afgestemd op uw onderneming.

• Niets moet, alles kan of mag. Laat uw eigen creativiteit meespelen.

• Tips worden aangeduid met

• Achteraan in het boek vindt u een aantal pagina’s met foto’s. Ziet u dit symbool achter een alinea staan, dan betekent dit dat u hierover achteraan een genummerde foto vindt zodat de tekst duidelijk(er) wordt.

• Aan het einde van enkele hoofdstukken staat een boodschappenlijstje. U kan dit kopiëren en aanpassen aan uw eigen behoeften. Een boodschappenlijst wordt aangeduid met dit teken achter een alinea.

• Zorg er voor dat u de boodschappenlijst van het hoofdstuk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT