Voorwoord

AuteurDirk Miseur
Pages9-10

Page 9

Als tax consultant werd ik ieder jaar gevraagd om in een aantal bedrijven, bij wijze van dienstverlening aan het personeel, enkele fiscale zitdagen te houden. Ik vulde er dan samen met de werknemers hun aangifte in de personenbelasting in en maak een belastingberekening zodat ze meteen ook wisten of ze goed of slecht nieuws vanwege de fiscus mochten verwachten.

Op deze zitdagen ontmoette ik regelmatig werknemers die naast assistentie bij hun aangifte ook allerlei fiscaal advies wensten. Zo zag ik vaak mensen die net door hun partner in de steek gelaten waren of die zelf het initiatief genomen hadden om de echtelijke woning te verlaten.

In de maand mei of juni worden ze ineens geconfronteerd met hun belastingaangifte. 'Vroeger hield mijn echtgenoot zich met die zaken bezig' kreeg ik dan meestal te horen. En daarna werd ik overstelpt met de meest uiteenlopende vragen: 'Wat bespaard mijn partner als hij/zij de kinderen ten laste neemt?' 'Is het interessanter om onderhoudsuitkeringen te betalen?' 'Hoe lang kan de fiscus de belastingschulden van mijn echtgenoot op mij verhalen?' 'Wat met onze hypotheeklening?' 'Wie krijgt de kinderbijslag?'waren slechts enkele voorbeelden.

Wanneer een huwelijk op zijn einde loopt, zijn deze vragen begrijpelijk het laatste waar men zijn hoofd over wil breken. Geheel ten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT