Checklist

AuteurDirk Miseur
Pages215-216

Page 215

Op het ogenblik dat de partners besluiten om een punt te zetten achter hun huwelijk, start vaak een emotioneel zware periode waardoor de fiscale, sociale en verzekeringstechnische aspecten van de beslissing meestal uit het oog verloren worden.

Hierna vindt u een checklist van zaken die best meteen geregeld dienen te worden.

1) Domiciliëring : de echtgenoot die de echtelijke woning verlaat, dient zich te domiciliëren op zijn nieuwe verblijfplaats. De datum van domiciliëring heeft invloed op de datum van de feitelijke scheiding. De datum van feitelijke scheiding heeft zijn belang voor de hoogte van de belastingen en voor de invordering van de belastingen. Zie pagina 21.

2) Gezinspolis : de echtgenoot die de woning verlaat, dient een nieuwe gezinspolis (familiale verzekering) af te sluiten, tenzij hij intrekt bij iemand dia al een gezinspolis afgesloten heeft. Zie pagina 209.

3) Brandpolis : eventuele aanpassing van de brandpolis voor de echtgenoot die in de gezinswoning blijft wonen wanneer een aantal waardevolle voorwerpen werden meegenomen door de vertrekkende partner. De echtgenoot die de woning verlaat, dient een nieuwe brandverzekering af te sluiten of als hij intrekt bij iemand die al een brandverzekering heeft, is het aangewezen om na te gaan of de bestaande polis dient aangepast te worden. Zie pagina 210.

4) Autoverzekering : contact opnemen met de verzekeraar. Zie pagina 210.

5) Levensverzekering : contact opnemen met de verzekeraar voor eventuele aanpassing van de begunstigde. Zie pagina 211.

Page 216

6) Kinderbijslag : contact opnemen met het kinderbijslagfonds. Op welke rekening moet het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT