Mobiliteit en Openbare Werken Wegen. - Onteigeningen. - Spoedprocedure ANTWERPEN (DEURNE). - Krachtens het besluit van 15 maart 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbar

Wegen. - Onteigeningen. - Spoedprocedure

ANTWERPEN (DEURNE). - Krachtens het besluit van 15 maart 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Antwerpen, district Deurne.

Het plan 1M3D8E G 021327 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 15 maart 2011 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen zestig dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.

HERZELE. - Krachtens het besluit van 15 maart 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Herzele.

De plans 16DD G 009969 00 - 16DD G 009970 00 - 16DD G 009971 00 - 16DD G 009972 00 - 16DD G 009973 00 - 16DD G 009974 00 - 16DD G 009975 00 en 16DD G 009976 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT