Provincie Vlaams-Brabant. - Ruimtelijke ordening. - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 04 OVERIJSE. - Bij besluit van 19 mei 2011 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentel

Provincie Vlaams-Brabant. - Ruimtelijke ordening. - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 04

OVERIJSE. - Bij besluit van 19 mei 2011 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 04 « Stationsplein » te Overijse, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 22 februari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT