Afdeling Economisch Toezicht. - Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur Verklaring van openbaar nut SINT-NIKLAAS. - Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 18 januari 2011 hou

Afdeling Economisch Toezicht. - Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur

Verklaring van openbaar nut

SINT-NIKLAAS. - Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 18 januari 2011 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

Nr. 20040 ONT BP

1) Geografische omschrijving :

Sint-Niklaas : collector Nieuwkerken-Waas : fase Oost en fase 2

2) Kadastrale gegevens :

Stad : Sint-Niklaas

Kadastraal bekend onder : afdeling : 8, sectie : A;

Perceel : nr. 410 S 2 (212 m2)

3) Reden van openbaar nut verklaring :

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.

4) Bevoegde instantie :

De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.

5) Plannen ter inzage bij :

- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)

VMM - Afdeling Economisch Toezicht

Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst

- NV Aquafin

Dijkstraat 8

2630 Aartselaar

6) Wettelijke basis :

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

Gelet op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT