Afdeling Economisch Toezicht. - Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. - Verklaring van openbaar nut TIELT-WINGE. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 18 januari 20

Afdeling Economisch Toezicht. - Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. - Verklaring van openbaar nut

TIELT-WINGE. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 18 januari 2011 wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut verklaard.

Nr. 99261

1) Geografische omschrijving :

Tielt-Winge : collector Sint-Joris-Winge; Fase 1

2) Kadastrale gegevens :

Gemeente : Tielt-Winge

Kadastraal gekend onder : afdeling : 4; sectie : B;

Percelen nrs. : 164g, 161g, 265e, 304c, 300a2, 300x.

3) Reden van openbaar nut verklaring :

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.

4) Bevoegde instantie :

Na deze verklaring van openbaar nut zal de NV Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaarheid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.

5) Plannen ter inzage bij :

- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)

VMM - Afdeling Economisch Toezicht

Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst

- NV Aquafin

Dijkstraat 8

2630 Aartselaar

- College van burgemeester en schepenen

van en te 3390 Tielt-Winge

6) Wettelijke basis :

Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT