Vlaamse Onderwijsraad Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij besluit van de administrateur-generaal van 31 januari 2011 wordt Mevr. Nancy Tuts, met ingang van 1 februari 2011, in vast dienst

Vlaamse Onderwijsraad

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband

Bij besluit van de administrateur-generaal van 31 januari 2011 wordt Mevr. Nancy Tuts, met ingang van 1 februari 2011, in vast dienstverband benoemd in de graad van deskundige bij het permanent secretariaat van de Vlaamse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT