Bestuurszaken Vaststelling Bij besluit van 16 juni 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de verdeelsleutel

Vaststelling

Bij besluit van 16 juni 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de verdeelsleutel voor de bijdragen in de kosten van de protestantse kerkgemeente Christengemeente Leuven met ingang op 22 december 2007 vastgesteld op : Leuven : 27,20...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT