Bestuurszaken Autonoom gemeentebedrijf. - Oprichting rechtspersoon. - Goedkeuring Bij besluit van 23 maart 2011 hecht de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inbu

Autonoom gemeentebedrijf. - Oprichting rechtspersoon. - Goedkeuring

Bij besluit van 23 maart 2011 hecht de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand zijn goedkeuring aan de beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf AGB Masterplan van 6 december 2010 waarbij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT