Bestuurszaken Autonoom gemeentebedrijf. - Statutenwijziging. - Goedkeuring Bij besluit van 23 juni 2011 hecht de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,

Autonoom gemeentebedrijf. - Statutenwijziging. - Goedkeuring

Bij besluit van 23 juni 2011 hecht de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, zijn goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Opglabbeek van 21 maart...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT