Derdenverzet (Raad van State)

1 resultaat voor Derdenverzet (Raad van State)

  • Vonnis van Raad van State, 9 de Julio de 2015

    Het Hof van Cassatie heeft het betrokken arrest van de RvS, waartegen derdenverzet werd gedaan, vernietigd. Deze vernietiging heeft als gevolg dat het onderhavig derdenverzet zonder voorwerp is.

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT