Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Provincie Vlaams-Brabant. - Ruimtelijke ordening Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Landschappelijke overgang » OPWIJK. -

Provincie Vlaams-Brabant. - Ruimtelijke ordening

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Landschappelijke overgang »

OPWIJK. - Bij besluit van 7 april 2011 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Landschappelijke overgang », te Opwijk, zoals definiteif vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 27 januari 2011...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT