Mobiliteit en Openbare Werken Wijzigingen in de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken van 6 mei 2011 w

Wijzigingen in de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie

Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken van 6 mei 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Als effectief lid met raadgevende stem wordt benoemd :

 1. Mevr. Erika Verstrepen (op voordracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken) ter vervanging van de heer Paul Cattrysse;

 2. Mevr. Liesbeth Remue (op voordracht van het Agentschap Ondernemen) ter vervanging van de heer Koen Vermoesen;

 3. de heer Marc Haesendonckx (op voordracht van het departement Werk en Sociale Economie) ter vervanging van Mevr. Patricia Vroman.

  Art. 2. Als plaatsvervanger van een effectief lid met stemrecht wordt benoemd :

  - de heer Bart Boury (op voordracht van VOKA), ter vervanging van de heer Bernard van Milders als plaatsvervanger voor Mevr. Annette Meijer.

  Art. 3. Als plaatsvervanger van een effectief lid met raadgevende stem wordt benoemd :

 4. de heer Wim Van Halen (op voordracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken) ter vervanging van de heer Johan Maes, als plaatsvervanger voor Mevr. Erika Verstrepen;

 5. de heer Hans Leinfelder (op voordracht van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT