Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 2 februari 2011 wordt Mevr. Gerin, Cécile, geboren op 27 september 1968, met ingang van 1 februari 2009 benoemd tot as

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel

Bij ministerieel besluit van 2 februari 2011 wordt Mevr. Gerin, Cécile, geboren op 27 september 1968, met ingang van 1 februari 2009 benoemd tot assistent-stagiair bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in een betrekking van de klasse SW 1 van het Franse taalkader.

Bij ministerieel besluit van 2 februari 2011 wordt Mevr. Schön, Isabelle, geboren op 24 juli 1965, met ingang van 1 februari 2009 benoemd tot assistent-stagiair bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in een betrekking van de klasse SW 1 van het Nederlandse taalkader.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2011 wordt Mevr. De Groote, Estelle, geboren op 28 maart 1983, met ingang van 1 februari 2011 benoemd tot assistent-stagiair bij het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium in een betrekking van de klasse SW1 van de wetenschappelijke loopbaan. Deze betrekking maakt deel uit van de activiteitengroep II "Wetenschappelijke dienstverlening" van de wetenschappelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT