Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Nationaal Orkest van België. - Personeelsleden. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 19 juni 2002 wordt ee

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Nationaal Orkest van België. - Personeelsleden. - Eervol ontslag

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2002 wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan Mevr. Vandecappelle, Ingrid, altist-instrumentist, met ingang van 1 januari 2002, en aan de heer Contarelli...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT