Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2002 : wo

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Benoemingen

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2002 :

wordt Mevr. Swinne, Danielle, met ingang van 1 januari 2002, benoemd voor een mandaat van drie jaren om de Klasse voor Natuur en Geneeskundige Wetenschappen te vertegenwoordigen in de schoot van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT