Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2002 worden de heren Hans Polet, met ingang van 1 juni 2002, en Jos Hendriks, met ingang van 1 oktober 2002, voor een tw

Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen

Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2002 worden de heren Hans Polet, met ingang van 1 juni 2002, en Jos Hendriks, met ingang van 1 oktober 2002, voor een tweede mandaat van twee jaar, in het Nederlands taalkader...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT