Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Riga op 22 oktober 2015, de 7 avril 2023

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Riga op 22 oktober 2015, zal volkomen gevolg hebben.

BIJLAGEN.

Art. N1. Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

(NOTA : voor het Aanvullend Protocol zie 2015-10-22/21)

Art. N2. Lijst gebonden Staten

Staat Ondertekening Ratificatie Inwerkingtreding
Lidstaten van de Raad van Europa
Albanië 17/12/2015 06/06/2016 01/07/2017
Andorra 19/05/2017 18/10/2022 01/02/2023
Armenië 24/01/2018 04/05/2022 01/09/2022
Azerbeidzjan 20/03/2023
België 22/10/2015 11/05/2023 01/09/2023
Bosnië-Herzegovina 22/10/2015 29/03/2017 01/07/2017
Bulgarije 10/11/2015
Cyprus 24/04/2017
Denemarken 03/05/2016 03/11/2016 01/07/2017
Duitsland 22/10/2015 30/08/2019 01/12/2019
Estland 22/10/2015
Finland 18/05/2016 21/04/2023 01/08/2023
Frankrijk 22/10/2015 12/10/2017 01/02/2018
Griekenland 27/01/2016
Hongarije 31/01/2018 31/08/2018 01/12/2018
IJsland 22/10/2015
Italië 22/10/2015 21/02/2017 01/07/2017
Kroatië 26/10/2017 15/03/2021 01/07/2021
Letland 22/10/2015 11/07/2017 01/11/2017
Litouwen 23/03/2016 26/09/2018 01/01/2019
Luxemburg 22/10/2015 27/02/2023 01/06/2023
Malta 04/05/2016
Monaco 04/10/2016 04/10/2016 01/07/2017
Montenegro 04/10/2016 06/10/2017 01/02/2018
Nederland 01/03/2016 02/06/2021 01/10/2021
Noord-Macedonië 18/01/2017
Noorwegen 22/10/2015
Oekraïne 28/10/2015
Polen 22/10/2015
Portugal 15/03/2016 13/03/2018 01/07/2018
Republiek Moldavië 21/03/2016 23/02/2017 01/07/2017
Roemenië 11/03/2016
San Marino 02/07/2020 12/01/2021 01/05/2021
Slovenië 22/10/2015 25/11/2019 01/03/2020
Slowaakse Republiek 14/09/2016 16/05/2019 01/09/2019
Spanje 22/10/2015
Tsjechische Republiek 15/11/2016 21/09/2017 01/01/2018
Turkije 22/10/2015 13/02/2018 01/06/2018
Verenigd Koninkrijk 22/10/2015
Zweden 22/10/2015 07/09/2018 01/01/2019
Zwitserland 22/10/2015 25/03/2021 01/07/2021
Niet-lidstaten van de Raad van Europa
Russische Federatie 27/07/2017 24/01/2020 01/05/2020
Internationale organisaties
Europese Unie 22/10/2015 26/06/2018 01/10/2018

Handtekening

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT