Welzijnszorg Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn namens de Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 27 maart 2006 wordt bepaa

Welzijnszorg

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn namens de Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 27 maart 2006 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1599 van het serviceflatgebouw ´ Thuyneheem ª, Stationsstraat 16 te 8900 Ieper, beheerd door de v.z.w. ´ Gesticht der Zusters van de H. Familie ª, G. De Stuersstraat 32, te 8900 Ieper, wordt verlengd met ingang van 1 augustus 2006 tot en met 31 juli 2016 voor maximaal 7 wooneenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn namens de Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 27 maart 2006 wordt bepaald :

Het serviceflatgebouw ´ Residentie Leonie ª, Leonie de Croixstraat 19, te 8890 Moorslede (Dadizele), uitgebaat door het O.C.M.W. van Moorslede, wordt voorlopig erkend onder nummer CE 2454 voor de duur van ÈÈn jaar met ingang van 1 januari 2006, voor maximaal 17 wooneenheden.

Het serviceflatgebouw ´ Residentie Leonie ª, Leonie de Croixstraat 19, te 8890 Moorslede (Dadizele), uitgebaat door het O.C.M.W. van Moorslede, wordt erkend onder nummer CE 2454 van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012 voor maximaal 17 wooneenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT