Welzijn

Zorg en Gezondheid

Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 5/10/2019 tot vrijwillige stopzetting van de uitbating van een dagverzorgingscentrum wordt bepaald dat:

° 1. Het besluit van de administrateur-generaal van 27 mei 2016 tot de erkenning voor onbepaalde duur onder het nummer PE2981 van het dagverzorgingscentrum conform artikel 51 van bijlage IX, CADO Hoegaarden, Brouwerij Loriersstraat 1 bus 4 in 3320 Hoegaarden, uitgebaat door de vzw Landelijke Thuiszorg, Remylaan 4B in 3018 Leuven, wordt met ingang van 15 december 2019 opgeheven, ingevolge de vrijwillige stopzetting van de uitbating van het dagverzorgingscentrum conform artikel 51 van bijlage IX met ingang van 15 december 2019.

° 2. De rechtsgeldige vrijwillige stopzetting van de uitbating heeft de sluiting en de onmiddellijke verdwijning uit de programmatie van het dagverzorgingscentrum conform artikel 51 met ingang van 15 december 2019 tot gevolg.

Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 8/10/2019 houdende de voorafgaande vergunning voor de vervangingsnieuwbouw van een dagverzorgingscentrum wordt bepaald dat:

° 1. Aan de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar, Markt 13 in 2590 Berlaar, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor de vervangingsnieuwbouw van het dagverzorgingscentrum niet-conform artikel 51 van bijlage IX, Het Convent, Kortrijksebaan 4 in 3220 Holsbeek.

° 2. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar.

De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen.

° 3. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als:

 1. bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd;

 2. binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken;

  binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd.

  ° 4. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning niet verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning.

  Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 5/10/2019 tot erkenning van vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning wordt bepaald dat:

  Enig artikel. Aan het woonzorgcentrum Poortvelde, Jan Hammeneckerlaan 4 in 3200 Aarschot, uitgebaat door de CVBA-SO Vulpia Vlaanderen, Ruiterijschool 6 in 2930 Brasschaat, wordt een bijkomende erkenning verleend voor één vrijgekomen woongelegenheid onder het erkenningsnummer VZB2591 met ingang van 1 januari 2020.

  De totale capaciteit bedraagt 33 woongelegenheden met een bijkomende erkenning. De erkenning geldt voor onbepaalde duur.

  Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 8/10/2019 houdende de voorafgaande vergunning voor de vervangingsnieuwbouw van een centrum voor kortverblijf wordt bepaald dat:

  ° 1. Aan de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar, Markt 13 in 2590 Berlaar, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor de vervangingsnieuwbouw met drie woongelegenheden van het centrum voor kortverblijf Sint-Margaretha, Kortrijksebaan 4 in 3220 Holsbeek.

  ° 2. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen.

  ° 3. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als:

 3. bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd;

 4. binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken;

 5. binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd.

  ° 4. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning niet of slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

  Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 3/10/2019 tot erkenning van vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning wordt bepaald dat:

  Enig artikel. Aan het woonzorgcentrum De Wingerd, Wingerdstraat 14 in 3000 Leuven, uitgebaat door de vzw Woonzorgnet-Dijleland, Wingerdstraat 14 in 3000 Leuven, wordt een bijkomende erkenning verleend voor één vrijgekomen woongelegenheid onder het erkenningsnummer VZB210, met ingang van 1 januari 2020.

  De totale capaciteit bedraagt 110 woongelegenheden met een bijkomende erkenning. De erkenning geldt voor onbepaalde duur.

  Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 5/10/2019 tot erkenning van bijkomende woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning wordt bepaald dat:

  Enig artikel. Aan het woonzorgcentrum Herfstvreugde, Kerkhofstraat 50 in 1840 Londerzeel en uitgebaat door het OCMW van Londerzeel, Brusselsestraat 25 in 1840 Londerzeel, wordt een bijkomende erkenning verleend voor 9 bijkomende woongelegenheden onder het erkenningsnummer VZB 318 met ingang van 1 oktober 2019.

  De totale capaciteit bedraagt 74 woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. De bijkomende erkenning geldt voor onbepaalde duur.

  Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 5/10/2019 houdende de voorafgaande vergunning voor de realisatie van een vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum wordt bepaald dat:

  ° 1. Aan de NV Residentie Yasmina, Terhulpensesteenweg 475 in 3090 Overijse, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor de realisatie van een vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum Residentie Yasmina, Langeweg 36 in 3090 Overijse met 37 woongelegenheden.

  ° 2. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar.

  De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen.

  ° 3. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als:

 6. bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd;

 7. binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken;

 8. binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd.

  ° 4. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning niet of slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

  Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 3/10/2019 tot erkenning van vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning wordt bepaald dat

  Enig artikel. Aan het woonzorgcentrum met vestigingen De Lelie en De Wyngaert, uitgebaat door de NV Armonea, François Sebrechtslaan 40 in 1080 Brussel, wordt een bijkomende erkenning verleend onder het erkenningsnummer VZB2420 met ingang van 1 januari 2020:

  - voor de vestiging De Lelie, Aarschotsesteenweg 150 in 3111 Rotselaar, voor één bijkomende woongelegenheid. De totale capaciteit van deze vestiging bedraagt 31 woongelegenheden met een bijkomende erkenning;

  - voor de vestiging De Wyngaert, Dijlestraat 48 in 3110 Rotselaar, blijft de bijkomende erkenning voor maximaal 75 woongelegenheden behouden.

  De totale capaciteit van het woonzorgcentrum met vestigingen De Lelie en De Wyngaert bedraagt 106 woongelegenheden met een bijkomende erkenning. De bijkomende erkenning geldt voor onbepaalde duur.

  Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 5/10/2019 tot erkenning van bijkomende woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning wordt bepaald dat:

  Enig artikel. Aan het woonzorgcentrum De Groene Linde, Zoniënwoudlaan 68 in 1640 Sint-Genesius-Rode en uitgebaat door het OCMW van Sint-Genesius-Rode, Dorpsstraat 74 in 1640 Sint-Genesius-Rode, wordt een bijkomende erkenning verleend voor 2 bijkomende woongelegenheden onder het erkenningsnummer VZB 322 met ingang van 1 oktober 2019.

  De totale capaciteit bedraagt 58 woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. De bijkomende erkenning geldt voor onbepaalde duur.

  Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 4/10/2019 tot het opheffen van het besluit van de erkenning van een serviceflatgebouw ingevolge de vrijwillige stopzetting van de uitbating ervan wordt bepaald dat:

  ° 1. Het besluit van de administrateur-generaal van 7 juni 2012 tot erkenning voor bepaalde duur voor 5 wooneenheden tot 31 augustus 2017 onder het nummer van PE2060 van het serviceflatgebouw Residentie Leonardo Da Vinci, Elisabethlaan 6 in 3080 Tervuren, en uitgebaat door de BVBA Leonardo Da Vinci, Elisabethlaan 6 in 3080 Tervuren, wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT