Wegen. - Onteigeningen. - Spoedprocedure WAREGEM. - Krachtens het besluit van 1 december 2004 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel

Wegen. - Onteigeningen. - Spoedprocedure

WAREGEM. - Krachtens het besluit van 1 december 2004 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Waregem.

Het plan 1/1 ligt ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 1 december 2004 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale zegels, moet binnen de zestig dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.

ZULTE. - Krachtens het besluit van 1 december 2004 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Zulte.

Het plan 4098 - onteigeningsplan 1/1 ligt ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, te 9052...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT