Voorlopige toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Voorzorgsinstelling A

Voorlopige toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Voorzorgsinstelling Antwerpse Waterwerken » afgekort : « Voorzorgsinstelling AWW » (administratief codenummer 50.546), onderlinge verzekeringsvereniging waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT