14 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,

Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het Handelsregister, tot oprichting van erkende Ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, de artikelen 42, 45 en 46;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003 tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende Ondernemingsloketten;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2008 tot erkenning als Ondernemingsloket van de vereniging zonder winstoogmerk FORMALIS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Lombardstraat 34-42;

Gelet op de aanvraag van 19 augustus 2008 en van 11 september 2008, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk FORMALIS, teneinde de vestigingseenheid gevestigd te 1420 Braine-l'Alleud, Avenue Victor Hugo 32, te erkennen, teneinde het adres van de vestigingseenheid gevestigd te 1000 Brussel, Ursulinenstraat 2/A, te wijzigen en teneinde van de lijst van haar vestigingseenheden deze gevestigd te 3970 Leopoldsburg, Vander Elststraat 3, te schrappen;

Overwegende dat de nieuwe vestigingseenheid heeft aangetoond dat ze voldoet aan de vereiste voorwaarden,

Besluit :

Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk FORMALIS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Lombardstraat 34-42, vermeld in het ministerieel besluit van 9 september 2008, wordt vervangen als volgt :

Kareelstraat 138/1, 9300 Aalst

Desguinlei 6, 2018 Antwerpen

Theo Van Rijswijckplaats 7/2, 2000 Antwerpen

Rue des Faubourgs 42, 6700 Arlon

Rue du Sablon 55, 6600 Bastogne

Avenue Victor Hugo 32, 1420 Braine-l'Alleud

Rue des Croix de Feu 5, 1420 Braine-l'Alleud

Pathoekeweg 34, 8000 Brugge

Fonsnylaan 40, 1060 Brussel

Avenue Général Michel 1C, 6000 Charleroi

Boulevard Audent 25, 6000 Charleroi

Rue de la Rivelaine 2, 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre)

Aarlenstraat 92, 1040 Etterbeek

Molenstraat 42, 3600 Genk

Tramstraat 59, 9052 Gent...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT