Werk en Sociale Economie Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen Bij besluit van de Vlaamse Regering van 24

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Aan mevrouw Viviane Camphyn wordt eervol ontslag verleend als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen.

Art. 2. De heer Danny Van Assche wordt benoemd als lid van de raad van bestuur, ter vervanging van mevrouw Viviane...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT