Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 : - wordt de vermelding in het koninklijk besluit van 8 juli 2001 op naam van DEBRANDERE, Etienne Raphaël Camiel

Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 :

- wordt de vermelding in het koninklijk besluit van 8 juli 2001 op naam van DEBRANDERE, Etienne Raphaël Camiel, spelend lid van de Koninklijke Harmonie van de Congregatie te Izegem, waarbij de gouden medaille in de Orde van Leopold II wordt toegekend, ingetrokken;

- en met ranginneming op de datum van 15 november 2000 wordt de gouden medaille in de Orde van Leopold II toegekend aan de heer DEBRABANDERE, Etienne Raphaël Camiel, spelend lid van de Koninklijke Harmonie van de Congregatie te Izegem.

Bij koninklijk besluit van 29...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT