Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 15/4/2022

Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging

Bij besluit van 15/4/2022, wordt het enig artikel van het besluit van 11/4/2017 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming VAN DER BIEST G. ALARM, vervangen als volgt:

Enig artikel. De vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan de onderneming VAN DER BIEST ALARM, met als ondernemingsnummer 0450898461, wordt vernieuwd voor een periode van tien jaar op datum van 03/03/2017.

Bij besluit van 25/04/2022, wordt het enig artikel van het besluit van 4/03/2022 houdende erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming DDC GROUP, vervangen als volgt:

Enig artikel. wordt de onderneming DDC GROUP, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming : Alarm Solutions, met als ondernemingsnummer 0635676830, vergund als onderneming voor alarmsystemen voor een periode van vijf jaar.

Bij besluit van 27/06/2022, wordt het enig artikel van het besluit van 31/07/2020 houdende erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming CASA DOMOTIC, vervangen als volgt:

Enig artikel. De onderneming PRELUDE, met als ondernemingsnummer 0833042829, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 31/07/2020.

Bij besluit van 27/06/2022...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT