Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten (m/v) (niveau B) voor het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen (ANB10803) N

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten (m/v) (niveau B) voor het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen (ANB10803)

Na de selectie wordt een lijst met maximum 300 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten :

Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum :

diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, b.v. : graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie;

diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie;

getuigschrift na...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT