Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 7 oktober 2010, wordt de heer ELSEN, Willy, stagedoend attaché bij de Diensten van het Verenigd Colle

Benoeming

Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 7 oktober 2010, wordt de heer ELSEN, Willy, stagedoend attaché bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, in vast...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT