Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw., de 19 novembre 2002

Artikel 1. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 november en 4 december 2001, worden de bedragen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen die voorkomen in de derde kolom van dezelfde tabel :

1) vanaf 1 januari 2002 :

Artikel 23

Enig lid 13 385,46 - 18 180,55 13 519,32 - 18 362,45

3/1 x 216,49 3/1 x 218,66

5/2 x 276,18 5/2 x 278,95

8/2 x 345,59 8/2 x 349,05

(Kl. 18 j. - N3 - GA) (Kl. 18 j. - N3 - GA)

Artikel 23bis

Enig lid 15 104,38 - 20 266,31 15 255,43 - 20 469,07

3/1 x 216,49 3/1 x 218,66

4/2 x 264,14 4/2 x 266,79

10/2 x 345,59 10/2 x 349,05

(Kl. 18 j. - N3 - GA) (Kl. 18 j. - N3 - GA)

Artikel 29

Enig lid 13 815,28 - 16 037,76 13 953,44 - 16 198,16

3/1 x 107,64 3/1 x 108,72

2/2 x 149,78 2/2 x 151,28

10/2 x 160,00 10/2 x 161,60

(Kl. 18 j. - N4 - GA) (Kl. 18 j. - N4 - GA)

Artikel 30

Enig lid 14 969,72 - 17 192,20 15 119,45 - 17 364,17

3/1 x 107,64 3/1 x 108,72

2/2 x 149,78 2/2 x 151,28

10/2 x 160,00 10/2 x 161,60

(Kl. 18 j. - N4 - GA) (Kl. 18 j. - N4 - GA)

Artikel 31

Enig lid 13 164,29 - 17 726,01 13 295,94 - 17 903,36

3/1 x 138,70 3/1 x 140,09

5/2 x 276,18 5/2 x 278,95

8/2 x 345,59 8/2 x 349,05

(Kl. 18 j. - N3 - GA) (Kl. 18 j. - N3 - GA)

Artikel 32

Enig lid 13 872,90 - 19 034,83 14 011,63 - 19 225,27

3/1 x 216,49 3/1 x 218,66

4/2 x 264,14 4/2 x 266,79

10/2 x 345,59 10/2 x 349,05

(Kl. 18 j. - N3 - GA) (Kl. 18 j. - N3 - GA)

2) vanaf 1 juni 2002 :

Artikel 25

Enig lid 14 342,16 - 22 633,49 14 485,59 - 22 859,91

3/1 x 264,66 3/1 x 267,31

2/2 x 352,81 2/2 x 356,34

11/2 x 617,43 11/2 x 623,61

(Kl. 20 j. - N2 - GA) (Kl. 20 j. - N2 - GA)

Artikel 28

Enig lid 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78

3/1 x 264,66 3/1 x 267,31

1/2 x 264,66 1/2 x 267,31

1/2 x 352,81 1/2 x 356,34

2/2 x 705,58 2/2 x 712,64

9/2 x 617,43 9/2 x 623,61

(Kl. 20 j. - N2 - GA) (Kl. 20 j. - N2 - GA)

3) vanaf 1 oktober 2002 :

Artikel 14

Enig lid 19 515,45 - 26 800,41 19 710,61 - 27 068,44

3/1 x 309,00 3/1 x 312,09

12/2 x 529,83 12/2 x 535,13

(Kl. 23 j. - N2+ - GA) (Kl. 23 j. - N2+ - GA)

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 3. Onze Minister belast met Landbouw wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 november 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,

J...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT