Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies. - (NOT..., de 20 août 2001

(Opgeheven)

Wijziging(en)

---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------BEELD :MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21-10-2002 GEPUBL. OP 01-11-2002

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT