Benoeming in vast verband Bij besluit van 26 juni 2002 van de Algemene Vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt Mevr. Ria Van Nuffel in vast verband benoemd in de graad van vertaler-reviso

Benoeming in vast verband

Bij besluit van 26 juni 2002 van de Algemene Vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt Mevr. Ria Van Nuffel in vast verband benoemd in de graad van vertaler-revisor bij de Hoge Raad voor de Justitie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT