Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Vanessa Reyniers, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 juli 2002, in vast verband benoemd in het

Personeel. - Benoeming in vast verband

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Vanessa Reyniers, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 juli 2002, in vast verband benoemd in het Nederlands taalkader bij de centrale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT