Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2009 : - is de heer Vanbeveren, S., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aa

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2009 :

- is de heer Vanbeveren, S., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi.

Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Bergen en te Doornik;

- is Mevr. Menna, S., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen;

- is de heer Hubaux, P., plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot effectief assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel voor een termijn van één jaar met ingang op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 juli 2009 is de heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT