Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 28 februari 2011, is Mevr. Michaux, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, in ruste gestel

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 28 februari 2011, is Mevr. Michaux, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011 is aan Mevr. Poncin, C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT