Buitenlandse Dienst. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 9 februari 2011 wordt de heer Pierre Vaesen ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Helleense Repu

Buitenlandse Dienst. - Overplaatsing

Bij koninklijk besluit van 9 februari 2011 wordt de heer Pierre Vaesen ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Helleense Republiek, met standplaats te Athene en wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek India en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat met als ressort de Staten Assam, Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu en Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttaranchal, Uttar Pradesh en West Bengal, alsmede de gebieden Andaman en Nicobar, Chandigarh, Delhi en Lakshadweep, met standplaats te New Delhi.

Het beroep van nietigverklaring van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT