Uitzendbureau. - Private arbeidsbemiddeling Het afdelingshoofd van de afdeling Tewerkstelling van de administratie Werkgelegenheid heeft namens de Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van

Uitzendbureau. - Private arbeidsbemiddeling

Het afdelingshoofd van de afdeling Tewerkstelling van de administratie Werkgelegenheid heeft namens de Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 6 maart 2006 de erkenning op naam van de B.V.B.A. Made Interim, Rue XhavÈe, 1 te 4800 Verviers, om onder het nummer VG.355/U de activiteit als uitzendbureau in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt. De schrapping gaat in op 6 maart 2006.

Het afdelingshoofd van de afdeling Tewerkstelling van de administratie Werkgelegenheid heeft namens de Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 30 januari 2006 ingestemd met de overdracht van de erkenning om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling uit te oefenen op naam van de NV CC Consult, aan de C.V.B.A. CC Consult, Keizer Karellaan 378, te 1083 Ganshoren. Het erkenningsnummer VG.117/B blijft hierbij behouden.

Het afdelingshoofd van de afdeling Tewerkstelling van de administratie Werkgelegenheid heeft namens de Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 30 januari 2006 ingestemd met de overdracht van de erkenning om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling uit te oefenen op naam van de N.V. Executive Search International, aan de N.V. Accord Group & Partners, Derbystraat 43, te 9051 Gent. Het erkenningsnummer VG.222/B blijft hierbij behouden.

Het afdelingshoofd van de afdeling Tewerkstelling van de administratie Werkgelegenheid heeft namens de Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 30 januari 2006 de toelating om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling, met inbegrip van bemiddeling van schouwspelartiesten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest verleend aan de B.V.B. A M.B.C. International, Louis Schmidtlaan 119, bus 3, 1040 Brussel.

Deze toelating draagt het nummer 352/BA en gaat in op 30 januari 2006 voor een periode van onbepaalde duur.

Het afdelingshoofd van de afdeling Tewerkstelling van de administratie Werkgelegenheid heeft namens de Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 19 december 2005 de erkenning op naam van de C.V.B.A. KPMG Human Resources, Bourgetlaan 40, te 1130 Brussel, om onder het nummer VG.398/B de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt. De schrapping gaat in op 19 december 2005.

Het afdelingshoofd van de afdeling Tewerkstelling van de administratie Werkgelegenheid heeft namens de Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 30 januari 2006 ingestemd met de overdracht van de erkenning om de activiteit als bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling voor schouwspelartiesten uit te oefenen op naam van de heer Pieraerts, ValËre, aan de B.V.B.A. King International Service, Leuvensesteenweg 120a, te 3290 Diest. Het erkenningsnummer VG.429/A blijft hierbij behouden.

Het afdelingshoofd van de afdeling Tewerkstelling van de administratie Werkgelegenheid heeft namens de Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 6 maart 2006 ingestemd met de overdracht van de erkenning om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling uit te oefenen op naam van de heer Pierre Snoeck, aan de C.V. F-Act Consult, Bredestraat 22, te 9920 Lovendegem. Het erkenningsnummer VG.511/B blijft hierbij behouden.

Het afdelingshoofd van de afdeling Tewerkstelling van de administratie Werkgelegenheid heeft namens de Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 3 maart 2006 de erkenning, verleend aan de N.V. Moonen Interim, Markt 14, te 2440 Geel, om onder het nummer VG.790/BU de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van uitzendactiviteiten in het Vlaamse Gewest voor onbepaalde duur uit te oefenen, met ingang van 6 maart 2006 ingetrokken.

Het afdelingshoofd van de afdeling Tewerkstelling van de administratie Werkgelegenheid heeft namens de Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 19 december 2005 ingestemd met de overdracht van de erkenning om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling, met inbegrip van bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars, uit te oefenen, op naam van de heer Daniele Striani, aan de B.V.B.A. Mad Management, Basilieklaan 37, te 1082 Brussel. Het erkenningsnummer VG.796/BS blijft hierbij behouden.

Het afdelingshoofd van de afdeling Tewerkstelling van de administratie Werkgelegenheid heeft namens de Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 3 maart 2006 de erkenning, verleend aan de B.V.B.A. OriÎnt Uitzendbureau, Kruishuisstraat 28, te 2300 Turnhout, om onder het nummer VG.956/BU de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling, met inbegrip van uitzendactiviteiten in het Vlaamse Gewest, voor onbepaalde duur uit te oefenen, met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT