Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs taalcertificering (m/v) (niveau A) voor SELOR (AFG07033). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot

Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs taalcertificering (m/v) (niveau A) voor SELOR (AFG07033). - Uitslagen

Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage :

  1. DEVAUX, ETIENNE, 1050 IXELLES.

  2. VERMEIREN, CELINE, 9000 GENT.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT