Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van IDEG (VERTALING)., de 17 juillet 2008

Artikel 1. Het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van IDEG is goedgekeurd door de Regering.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3. De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 juli 2008.

De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

A. ANTOINE.

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op de artikelen 16 en 32;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007 betreffende de herziening van het technisch reglement voor het beheer van de gasdistributienetten en de toegang daartoe, inzonderheid op de artikelen 4, 38 en 39;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, inzonderheid op de artikelen 24 tot 28;

Gelet op het overleg tussen de CWaPE en de netbeheerder IDEG;

Gelet op het verslag van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI