Bestuurszaken Boortmeerbeek. - Tuchtstraf. - Schepen Bij besluit van 1 juni 2011 heeft de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse R

Boortmeerbeek. - Tuchtstraf. - Schepen

Bij besluit van 1 juni 2011 heeft de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,

Toerisme en Vlaamse Rand de tuchtstraf, van de schorsing voor de duur van twee maanden aan de heer J. B...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT