Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Hoge Raad voor de Justitie van 25 juni 2003 dat op 16 augustus 2003 in werking treedt, wordt de heer Jean-Marie Siscot, adviseur bij de Federale Overheidsdie

Personeel. - Benoeming

Bij besluit van de Hoge Raad voor de Justitie van 25 juni 2003 dat op 16 augustus 2003 in werking treedt, wordt de heer Jean-Marie Siscot, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie, benoemd tot adviseur-generaal bij de Hoge Raad voor de Justitie (Nederlands taalkader).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT