Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 november 2001, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is Mevr. Coppin, J., eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Zij hee

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 8 november 2001, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is Mevr. Coppin, J., eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is de heer De Valkeneer, Ch., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT