Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 november 2001, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is Mevr. Coppin, J., eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Zij hee

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 8 november 2001, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is Mevr. Coppin, J., eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is de heer De Valkeneer, Ch., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT