Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002, die in werking treden op de datum van de eedafleggingen : - is de heer Deligne, Ch., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Berg

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002, die in werking treden op de datum van de eedafleggingen :

- is de heer Deligne, Ch., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Bergen, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Bergen en tevens aangewezen tot het mandaat van eerste voorzitter van dit hof voor een termijn van zeven jaar;

- is Mevr. Franquinet, M., substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik, aangewezen tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, voor een termijn van drie jaar;

- is Mevr. Steimes, A., rechter in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT