23 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

De Eerste Minister,

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, artikel 5.

Besluit :

Artikel 1. Wordt benoemd tot lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Bureau voor Normalisatie :

de heer de Poorter, M., Voorzitter van de Directiecomité a.i.

Art. 2. Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Bureau voor Normalisatie :

Mevr. Hiel, M.-R., Administratief Deskundige bij de FOD Economie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT