Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt aan de onderneming 'Asco Leven' (administratief codenummer 1642), naamloze venno

Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen

Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt aan de onderneming "Asco Leven" (administratief codenummer 1642), naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Lange Nieuwstraat 17, te 2000 Antwerpen, de toelating verleend om de tak "Levensverzekeringen, niet verbonden met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT