Verlenging van de erkenning van teams voor thuisverpleging Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezondheidszorg d.d. 10 oktober 2002 wordt de erkenning van het team Autonome thui

Depatement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Verlenging van de erkenning van teams voor thuisverpleging

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezondheidszorg d.d. 10 oktober 2002 wordt de erkenning van het team Autonome thuisverpleging Antwerpen als team voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT